51 jaar oude videoband

05-06-2023

Wanneer je het niet verwacht duikt er een videoband op met een tv programma welke niet bewaard is gebleven in de omroep archieven. Een Vader Abraham Show van 10-07-1972 vanuit de Jaarbeurs in Utrecht met optredens van Jacques Herb, Hanny en de Rekels, Ben Cramer, Wilma en De Makkers.
U begrijpt, allemaal artiesten uit de stal van Pierre. Opgenomen van AVRO tv met een Philips LDL1000 consumenten videorecorder. In die dagen een onbetaalbaar apparaat en max. 45 minuten opnamecapaciteit in zwart/wit. De video kwam van een zolder. Er lag 1 band op de recorder, waarschijnlijk na 1972 niet meer afgespeeld. Helaas heeft de band de tand des tijds niet goed doorstaan. Schimmel en plak wat drop-outs veroorzaakt wat je ook terugziet in de beeldkwaliteit. Al met al best bijzonder dat 51 jaar na dato een opname van tv opduikt. Ik heb geprobeerd de videoband zo goed mogelijk te prepareren. Dank gaat uit naar Coby voor het beschikbaar stellen van de tape (en de extra LDL recorder)

Foto: Philips LDL1000 video, geproduceerd van 1968 tot 1971 met slechts 45 minuten opnamecapaciteit in zwart/wit.

Video: De Makkers – Zomerzon

Video: Hanny en de Rekels – Mario